Dođi..vidi....ašk šta čini....

Dobrodošli na moj blog

16.02.2021.

...

Pjevaju li još ptice avlijske

Jesu li i one hude ranjene

Pa bolom sriču gorke cvrkute

Dignu li se ikad magle šeherske

Da te vidim kad niz Kovače spuštaš se

Da još jednom miris tvoje kose udahnem

kad prođeš kraj mene

kad ljube znaš me a ne znaš me

da samo u sebi malo osluhneš

da oči sklopiš i zamisliš me

ta ja tebi najbliži sam!

Al' srce me tvoje ne prepoznaje..

 

Jesu li ljube ruke tvoje još uvijek skupljene

Kad ih lomiš od derta što razdire

Jesu li me u dovama spalile

Sijedog i ostarjelog

Usne tvoje malene

Jesu li me  razderale i od pogleda mog se skrile

Oči  vrane u sate sabahske..

 

 Šta je Čaršija bez tvojih koraka

Šta je Šeher kad si ti lice svoje sakrila

ako ti vodu sa nje ne piješ

nek usahne i česma čaršijska

šta su lipe u hanu Morića

kad ti u hlad njihov nisi posjela

ezan tih li je a željan sam ga

ko što željan sam Dženneta ..

 

Pjevaju li još ptice avlijske

Da ti kažu  sve bole dunjalučke

Kad utihnuto srce gromko vrisne

da ti Jedna na dunjaluku

zauvijek voliš se!

 

12.12.2015.

...

Sudbino moja i mraku moj

karanlaku golemi  što  stišćeš sa svih strana

ko u kaburu da živ ti bona ležim i nemam daha

 hej ti insanu, što dah mi daješ i uzimaš ga u istom trenu

glasom nježnim o ljubavi kazuješ

dok damar jedan po jedan britko siječeš..

Zar ti žao bona nije?          

vidiš li da ubijaš me i krv moju piješ  

vidiš li da onemog’o sam

i zemlja  post’o

vidiš li da ruke sklopio sam i glavu pog’o

ti činiš s mene šta hoćeš

a znam ko Bog što je Jedan

da ljubavi prema tebi nikad nisam dužan ost’o…

Ti slobodno bodi

i sadri kožu sa živog mene …ako će to ispuniti prsa tvoja

a šta bi ti znala o halu onog koji međ dva svijeta hodi

i od džehennema korak samo stoji...

što bi znala o halu onog koji  za te na Sirat ćupriju leg’o bi

nek je  od sablje oštrija .. od dlake tanja….

prsa moja i jesu … za tabane tvoje da rahat staneš..

 

Ne boj se…

21.11.2015.

..

Ko još tugu čuje kad se ona ‘nako niz dušu razlije

kad hal tvoj …čemer kazuje

kol’ko riječ jeftina je.. kad svako njome dunjaluk kupuje

prokleta nek je!

 kad svako kazat’ more..  što u grudima poganim sakrije

kakav sve dever deverli glava primetne

hej insanu… sklopi oči kad ti šejtan nazor dušu vadi

sklopi oči  i zube stisni ....dok  ne prođe..

19.04.2015.

....

Ima jedan tren

U kojem me bol raskuje

Pa ne znam bil'  Ti šućurat mog'o

Il' bih u tom trenu samo vrisn'o glasnije

Kol'ko  to na dunjaluku bolit' može

Od čeg' suze izdajice same pod bradu slete

Teško Bože je nekad i ruke slabe dignut'

Da  za olakšanje molim

A znam... Vatre džehennemske strašnije mi prijete..

 

Znam nekad i kako ime mi je

I čiji sam... i vjera koja mi je

Kost moja svaka u meni zaboravna nije

Znaju usne same i bez pameti dovu da sroče Tebi

U fitretu mom je da Te se sjećam

i kad neznan sam sam sebi..

 

Jesam li Ti nezahvalan post'o

Nek zbore evo jagodice na umornim mi prstima

ibadet moj sav je...

Da oči sklopim i ruke na prsima..

07.04.2015.

....

Ja Rahman

Kad zadrhte u meni damari

Kad mi srce vrisne da se pokorim

Da koljena saderem i glavu nikad ne podignem

Rabbi šrahli sadri...usne prošapću

Ko da  dlanom vrelim u srce udarim

Gospodaru koji si dao da udahnem

Daj da u imanu i izdahnem..

 

A njoj ja Rahman, što ruku svoju

U ruke moje svija, i ne pušta me samog ni jednog trena

Za svaku trpnju i svaku suzu nada mnom

Džennet Gospodaru, nagrada nek bude njena..

Za njen glas što me da se smilujem moli

A ja gord i sav šejtanov, ja joj oči i srce prolih..

23.03.2015.

Allahumme edžirni minennar...

Ko čuje drhat lanaca na duši

Kad tugom prsa progovore

ima li uzdah koji ne boli

imaju li ruke koje u teškom devru ne dove

da mi je..da od Vatre se skrijem Tvoje

igfir zenbi..zavape Ti često usne ove

za dunjaluka Bože jesam li skrojen

il' me samo šejtani u kolu vode

dok u blatu negdje pijan od nemira

ne sjetim se što sam stvoren..

 

Milosni moj Gospodaru

Budi milostiv meni, Abidu Tvome

Što nikad čestito puta do Tebe ne zna

Već posrće vazda  ko bez pameti onaj što je

Vatru za kafire Stvorio si

Ne daj Rabbi da i ja za vatru budem stvoren.

19.03.2015.

Hüzün

Kud ću ja se skriti od sopstvenih misli

Kako ću prsa sapet kad u meni dvojica ravnopravno stoje

Kad u meni se i šejtan i melek  stisli

Svak na svoju stranu vuče

Ko kočijaši konjima bijesnim..

 

Kako ću prešutjet' kad upitaju me što opet

U svoj svijet ludosti odlazim

Valja zatomit' svakog mejta što u duši mi hropti

Nek ja znam kako je kad duša izlazi i gasnu oči

srce svaki put hoće da prsne

kad oči otvorim i samog sebe ponesem u dan novi.

 

Nekad  utrnem... ya Rabbi kud da pobjegnem

Mogu li neko drugi da postanem..

Mogu li eto... samo zemlja biti

pa me ništa na Kijametu ne pitaj

Nek Ti  zbore oni što po meni su hodili..

18.03.2015.

...

 

 

Nikad ne pitaj

Kako mi je

Kad nebom zora raskuje

i vjetar studen zamre uz duvare

pa zažigaju rane onda kud su srasle

i zaigraju oko srca sve bole što me bole

i tren jedan dosta je

da u tvoj svijet poželim da vratim se

da opet iznova i kao nekad

volim te..

Znaš... oduvijek htio sam samo dom

Ali Gospodar bolje znade

Što sve od mene oduze..

Jer nisam ja ni bijesan ni obijesan

Nit hasija nit morija

I možda samo ne znam

Kako se ovom bijedom od života upravlja..

 

10.12.2014.

Fali...

Riječ tvoja svaka
pa makar i gruba bila
fali..


i ne znam kako se
samog sebe guši
jednom rukom ubijam te
a drugom od Boga za te hajr išćem
jednim dlanom dovim za te
a drugim život ti sve jače stišćem
da ugasnem  u očima tvojim svjetlice što se sjate
dok gledaju  u  me... u dželata... u krvnika sopstvenoga...

Reći ćeš mi na Ahiretu.. jel bolilo od sopstvene ruke mrijeti..
jer ti si bila ja.. a ja sam bio ti..

04.12.2014.

....

Sanjive li su ove moje oči

Al od duše sanjivije ništa nije

Šta li oči bez duše znaju

Vide... al ne osjećaju

A nit su ikad ruke ove znale

Čežnja šta je.. dok u dovi nisu zadrhtale

Ela... srce zadrhtidera

Krv  iz tebe crvena nije

Već zift crni kapti iz damara

Ah ya Rabbi šta sam onda..

 Hartija  prazna... Kalem bez pisara...

 

 

 

 


Stariji postovi